نخستین نشست شورای مشورتی بانوان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – نخستین نشست شورای مشورتی بانوان وزارت جهاد کشاورزی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان امور زنان این وزارتخانه و موسسات و سازمان های وابسته در سالن نعمتی جم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس محمد علی جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی طی سخنانی در این نشست یکی از راه های ارتقای جایگاه زنان در وزارتخانه را مشارکت و پیگیری حقوق خود از طریق تشکیل فراکسیون ها و تشکل ها عنوان کرد و افزود: زنان با حضور در صحنه باید توانمندی های خود را به منصه ظهور برسانند.

وی با اشاره به لزوم اشاعه فرهنگ و روحیه کار به نسل جدید تاکید کرد: ما باید برنامه مدونی داشته باشیم تا نیروهای تازه نفس را به خوبی جذب کرده و اداره وزارتخانه را به آنها بسپاریم.

جوادی از تشکیل کارگروه هایی در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برای بررسی و رفع مشکلات وزارتخانه خبر داد و افزود: در هر کارگروه مباحث مربوط به حقوق و مزایا، رفاه کارکنان، مسکن و … مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته این مسوول، بخشی از مسائل مورد بررسی در این کارگروه ها ، در داخل وزارتخانه قابل حل است و بخشی مانند قانون و مصوبه ها نیز باید از طریق مجلس و هیات دولت پیگیری شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروهی در خصوص بررسی ساختمان وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و خاطرنشان ساخت: ستادی برای پیگیری وضعیت ساختمان شیشه ای تشکیل شده است و این ستاد مذاکراتی با قوه قضائیه داشته و این مساله توسط وزیر جهاد کشاورزی در هیات دولت در حال پیگیری است.

به گفته وی اگر این پیگیری ها به نتیجه نرسد، باید ساختمانی در شان وزارتخانه ایجاد شود.

جوادی، با بیان این که نشاط در کارکنان عاملی برای افزایش بازده کاری آنان است، اظهار داشت: مهمترین خواسته ما در درجه اول سلامت جسمی و سپس سلامت روحی کارکنان است زیرا هر کارمندی که این دو ویژگی را داشته باشد، کار را به طور اتوماتیک انجام خواهد داد.

خانم بنی هاشم مشاور وزیر و مدیر کل دفتر زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در این نشست، این شورا را نهادی مشورتی برای بررسی مسائل و مشکلات خانم ها عنوان کرد و گفت: این نهاد در مراتب تشکیلاتی وزارتخانه جایگاهی ندارد اما در یک جایگاه مشورتی می تواند با تصمیم سازی در حوزه زنان و خانواده و اشتغال آنان طرح هایی را ارائه کند تا در تصمیم گیری ها مطرح شود.

به گفته وی، برای برقراری ارتباط شرایط کاری خانم ها با شرایط زندگی آنان باید برنامه هایی تدوین شود که از طریق این شورا قابل پیگیری و اجرا است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان اظهار داشت: آنچه که می تواند قدرت تحقق برنامه ها را افزایش دهد، نهادسازی است که خوشبختانه در وزارت جهاد کشاورزی این نهاد تحت عنوان کمیسیون امور زنان تشکیل و با فراز و نشیب هایی ادامه یافته است.

وی با  تاکید بر ضرورت تشکیل این نهادها در استان ها خاطرنشان کرد: باید با ابلاغ ساختار تشکیل نهاد و سیاست ها و اهداف آن، نهادسازی در استان ها نیز اجرا شود.

گفتنی است؛ در این نشست، عمده ترین مسایل و مشکلات زنان از جمله بازنشستگی پیش از موعد  زنان با ارفاق ۵ ساله، کاهش ساعات کاری در کل وزارتخانه و سازمان ها، حق عائله مندی زنان متاهل، ایجاد تسهیلات برای زنان سرپرست خانوار، مرخصی زایمان، هزینه مهد کودک، شارژ کارت های رفاهی و خرید، بحث ورزش، دادن پست های مدیریتی به زنان و … از سوی نمایندگان زنان مطرح شد.

نخستین نشست شورای مشورتی بانوان وزارت جهاد کشاورزی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان امور زنان این وزارتخانه و موسسات و سازمان های وابسته در سالن نعمتی جم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس محمد علی جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی طی سخنانی در این نشست یکی از راه های ارتقای جایگاه زنان در وزارتخانه را مشارکت و پیگیری حقوق خود از طریق تشکیل فراکسیون ها و تشکل ها عنوان کرد و افزود: زنان با حضور در صحنه باید توانمندی های خود را به منصه ظهور برسانند.

وی با اشاره به لزوم اشاعه فرهنگ و روحیه کار به نسل جدید تاکید کرد: ما باید برنامه مدونی داشته باشیم تا نیروهای تازه نفس را به خوبی جذب کرده و اداره وزارتخانه را به آنها بسپاریم.

جوادی از تشکیل کارگروه هایی در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برای بررسی و رفع مشکلات وزارتخانه خبر داد و افزود: در هر کارگروه مباحث مربوط به حقوق و مزایا، رفاه کارکنان، مسکن و … مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته این مسوول، بخشی از مسائل مورد بررسی در این کارگروه ها ، در داخل وزارتخانه قابل حل است و بخشی مانند قانون و مصوبه ها نیز باید از طریق مجلس و هیات دولت پیگیری شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروهی در خصوص بررسی ساختمان وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و خاطرنشان ساخت: ستادی برای پیگیری وضعیت ساختمان شیشه ای تشکیل شده است و این ستاد مذاکراتی با قوه قضائیه داشته و این مساله توسط وزیر جهاد کشاورزی در هیات دولت در حال پیگیری است.

به گفته وی اگر این پیگیری ها به نتیجه نرسد، باید ساختمانی در شان وزارتخانه ایجاد شود.

جوادی، با بیان این که نشاط در کارکنان عاملی برای افزایش بازده کاری آنان است، اظهار داشت: مهمترین خواسته ما در درجه اول سلامت جسمی و سپس سلامت روحی کارکنان است زیرا هر کارمندی که این دو ویژگی را داشته باشد، کار را به طور اتوماتیک انجام خواهد داد.

خانم بنی هاشم مشاور وزیر و مدیر کل دفتر زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در این نشست، این شورا را نهادی مشورتی برای بررسی مسائل و مشکلات خانم ها عنوان کرد و گفت: این نهاد در مراتب تشکیلاتی وزارتخانه جایگاهی ندارد اما در یک جایگاه مشورتی می تواند با تصمیم سازی در حوزه زنان و خانواده و اشتغال آنان طرح هایی را ارائه کند تا در تصمیم گیری ها مطرح شود.

به گفته وی، برای برقراری ارتباط شرایط کاری خانم ها با شرایط زندگی آنان باید برنامه هایی تدوین شود که از طریق این شورا قابل پیگیری و اجرا است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان اظهار داشت: آنچه که می تواند قدرت تحقق برنامه ها را افزایش دهد، نهادسازی است که خوشبختانه در وزارت جهاد کشاورزی این نهاد تحت عنوان کمیسیون امور زنان تشکیل و با فراز و نشیب هایی ادامه یافته است.

وی با  تاکید بر ضرورت تشکیل این نهادها در استان ها خاطرنشان کرد: باید با ابلاغ ساختار تشکیل نهاد و سیاست ها و اهداف آن، نهادسازی در استان ها نیز اجرا شود.

گفتنی است؛ در این نشست، عمده ترین مسایل و مشکلات زنان از جمله بازنشستگی پیش از موعد  زنان با ارفاق ۵ ساله، کاهش ساعات کاری در کل وزارتخانه و سازمان ها، حق عائله مندی زنان متاهل، ایجاد تسهیلات برای زنان سرپرست خانوار، مرخصی زایمان، هزینه مهد کودک، شارژ کارت های رفاهی و خرید، بحث ورزش، دادن پست های مدیریتی به زنان و … از سوی نمایندگان زنان مطرح شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *