آخرین خبرها

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استهبان گفت: کشاورزان دیگر حاضر به کشت کلزا نیستند.

نوشته گفتگو با دبیر نظام صنفی کشاورزی استهبان اولین بار در دهقان نیوز | اخبار کشاورزی. پدیدار شد.

گفتگو با دبیر نظام صنفی کشاورزی استهبان

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استهبان گفت: کشاورزان دیگر حاضر به کشت کلزا نیستند.

نگهدار شهسوار در گفتگو با دهقان نیوز گفت: در مورد خرید نقدی و تضمینی کلزا به کشاورزان وعده داده شد و دولت نه به قیمت وعده داده از کشاورزان خرید کرد و نه بصورت نقدی.

وی افزود: نرخ‌‌خرید تضمینی‌کلزا‌ از‌ طرف ‌دولت کیلویی ۵۷۰۰ تومان‌ اعلام شده بود ولی در نهایت کیلویی ۴۶۰۰ تومان خریداری ‌کردند یعنی‌ ۱۱۰۰ تومان ‌پایین‌تر‌ از‌ نرخ‌ تضمین شده. کشاورزان استهبان دیگر حاضر به کشت این محصول نمی باشند.

همچنین سید عبدالرسول کوچک زاده یکی از کشاورزان پیشرو شهرستان استهبان به دهقان نیوز گفت: امسال در رابطه با کشت محصول کلزا مشکلات زیادی داشتیم، قرار بود جهاد کشاورزی بذر با کیفیت و ارقام خارجی در اختیارمان قرار دهد ولی همان بذر داخلی هایولا ۵۰ که بی کیفیت بود را تحویل داد. حتی صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم با دادن وعده بیمه که امسال سرمازدگی تحت پوشش قرار خواهد گرفت کشاورزان را که رغبتی به بیمه نداشتند ترغیب به بیمه کردن محصول کلزا کرد. اما با وجود بروز سه مرحله خسارت سرما به کلزا و تایید کارشناسان صندوق بیمه و جهاد کشاورزی، باز هم ستاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی با خسارت سرما موافقت نکرد و به بهانه های مختلف آن را مردود اعلام کرد در حالیکه آمارهای هواشناسی گویای بروز عامل خطر سرما می باشد. یکماه است که از برداشت محصول کلزا میگذرد اما هنوز پول خرید کلزا را واریز نکرده اند. حتی اگر سال آینده پول کلزا را پیشاپیش واریز کنند کشاورزان حاضر به کشت این محصول نیستند.

نوشته گفتگو با دبیر نظام صنفی کشاورزی استهبان اولین بار در دهقان نیوز | اخبار کشاورزی. پدیدار شد.