اخبار کشاورزی
اخبار
مدير سايت

وزیر جهاد کشاورزی: تقویت صندوق های توسعه سرمایه گذاری از مهم ترین راهکارهای تقویت زیرساخت های تولید در بخش کشاورزی

حجتی:تقویت صندوق های توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی از مهم ترین راهکارها برای تقویت زیرساخت های تولید است و دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی

ادامه مطلب »