اخبار کشاورزی
اخبار كشاورزی
مدير سايت

مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی: ۱۰ سال گذشت، اما بخش اجرا برای ۴۸ هزار نمونه ملی مجمع خبرگان تره هم خرد نکرد

کشاورز جوان – با وجود گذشت ۱۰ سال از تشکیل مجمع خبرگان کشاورزی، تعامل سازنده‌ای بین بخش اجرا و تشکل خبرگان وجود ندارد. مدیرعامل مجمع

ادامه مطلب »