اخبار کشاورزی
اخبار كشاورزی
مدير سايت

نوبخت: موضوع امنیت غذایی به عنوان یک سیاست غیرقابل تغییر در دولت تدبیر و امید مورد تاکید هیات وزیران قرار گرفت

کشاورز جوان – سخنگوی دولت گفت: در جلسه روز چهارشنبه دولت موضوع امنیت غذایی به عنوان یک سیاست غیرقابل تغییر در سیاست های اقتصادی دولت

ادامه مطلب »