اخبار کشاورزی
اخبار كشاورزی
مدير سايت

شافعی نیا: طرح جامع بیمه کشاورزی با موافقت بیمه مرکزی اجرا می شود/ اجرای کشت های فراسرزمینی در کشورهای آفریقایی/ میوه شب عید تامین است

کشاورز جوان – مدیر عامل موسسه جهاد استقلال وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران، طرح جامع بیمه کشاورزی با سرمایه اولیه

ادامه مطلب »