اخبار کشاورزی
دام، طیور، آبزیان
مدير سايت

تولیدکنندگان روی هر کیلوگرم مرغ گوشتی ۱۰۰۰ تومان ضرر می دهند/ شرکت پشتیبانی مرغ را به قیمت واقعی نمی خرد

کشاورز جوان – مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: با توجه به هزینه های تمام شده تولید و میزان تلفات، هم اکنون تولیدکنندگان روی

ادامه مطلب »