بایگانی برچسب: اخبار کشاورزی کرمان

خسارات سرمای زمستانه به کشاورزی جنوب کرمان

توسط در اخبار, کرمان ۲۲ دی ۱۳۹۲

کشاورز جوان – رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: سرما تاکنون به محصولات زراعی و باغی جنوب کرمان ۵۵۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرده است و با توجه به سرمای چند روز گذشته این خسارت افزایش خواهد یافت. مجید درینی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اثر سرما زدگی دی ماه جاری […]