بایگانی برچسب: ادوات کشاورزی

کشاورزان بدلیل بی پولی، ادوات خود را می فروشند !

توسط در اخبار, سرویس روستایی و عشایری ۲۱ آذر ۱۳۹۲

کشاورز جوان – نداشتن نقدینگی یکی از اصلی ترین مشکلات پیش روی کشاورزان کشور است. این مشکل تا حدی است که گاهی کشاورزان را مجبور می کند بخاطر خرید بذر و لوازم مورد نیاز کشت بعدی، ادوات کشاورزی خود را بفروشند. مدیرعامل تشکل های حمایتی و هدایتی کشاورزی کشور گفته تشکلهای کشاورزی می توانند در […]