اخبار کشاورزی
اخبار
مدير سايت

کاهش تولید پسته در کرمان

کشاورز جوان – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: متوسط عملکرد کشاورزان کرمانی در هر هکتار پسته در گذشته ۱۲۰۰ کیلو بوده که

ادامه مطلب »