اخبار کشاورزی
تیتر 1
مدير سايت

خیمه‌ی دل، بوی محرم گرفت

امام حسین (ع) فرموده‌اند: عده‌ای از روی طمع، عبادت خدا می‌کنند، این عبادت سوداگران است؛ و جمعی از ترس، بندگی خدا می‌کنند، این عبادت بردگان

ادامه مطلب »