اخبار کشاورزی
سرویس روستایی و عشایری
مدير سايت

ایجاد بورس‌های منطقه‌ای و محلی کشاورزی با استفاده از پتانسیل تعاونی‌های روستایی

مجله اینترنتی کشاورز جوان – یک کارشناس کشاورزی ایجاد بورس‌های منطقه‌ای و محلی کشاورزی را با استفاده از پتانسیل تعاونی‌های روستایی پیشنهاد کرد. محمد قربانی

ادامه مطلب »