وزیر جهاد کشاورزی: نظام صنفی نماینده کشاورزانی باشد که صدایشان به جایی نمی رسد

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – نظام صنفی کشاورزی بعنوان نماینده کشاورزان کشور می باید صدای کشاورزانی باشد که در مزرعه صدایشان به جایی نمی رسد. نظام صنفی باید به ساختار درونی و شرح وظایف خود ارجاع داشته و به پرسشهایی از عملکرد خود در این بحث ها برسد و مسئولان را نیز در اتخاذ تصمیمات مقرر، مورد پرسش قرار دهد تا تاثیر خود را باقی بگذارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت حضور موثر و تعیین کننده نظام صنفی کشاورزی در بحث های مرتبط با حمایت های اقتصادی و اجتماعی از کشاورزان نظیر قیمت گذاری محصولات و فرآورده های کشاورزی، بیمه تامین اجتماعی کشاورزان و محصولات کشاورزی در جهت حمایت قانونی و اجتماعی از جامعه کشاورز گفته نظام صنفی کشاورزی بعنوان نماینده کشاورزان کشور می باید صدای کشاورزانی باشد که در مزرعه صدایشان به جایی نمی رسد.

محمود حجتی گفته نظام صنفی باید به ساختار درونی و شرح وظایف خود ارجاع داشته و به پرسشهایی از عملکرد خود در این بحث ها برسد و مسئولان را نیز در اتخاذ تصمیمات مقرر، مورد پرسش قرار دهد تا تاثیر خود را باقی بگذارد.

وی افزوده نظام صنفی بخاطر گستردگی شبکه اش و نیز ماهیتش در اظهار و پیگیری مسائل، محدودیتهای بخش دولتی را به همراه ندارد. حداقل کار یک صنف این است که با نمایندگان مجلس، مسئولان و وزراء در تعامل و ارتباط باشد و مسیرهای متعددی برای حل مسائل و تحقق مسئولیت صنفی و اجتماعی اش به کار گیرد و ما هم پیگیری لازم را خواهیم داشت.

وی تصریح کرده نظام صنفی کشاورزی، هیچ تشکل و انجمنی را رقیب خود نداند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.