رئیس سازمان تات: اهداف فعالیت های ترویجی با راه اندازی شبکه ملی کشاورز محقق می شود

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بخش عمده فعالیت های ترویج کشاورزی با راه اندازی شبکه ملی کشاورز محقق می شود.

اسکندر زند در گفت وگو با ایرنا، اولویت وزارت جهاد کشاورزی را ارتقای شرایط موجود بیان کرد و گفت: برای ارتقای شرایط موجود، ترویج کشاورزی ضرورت دارد.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: تمهیدات لازم برای راه اندازی شبکه ملی کشاورز فراهم شده و امیدواریم با راه اندازی این شبکه، بخش عمده اهداف فعالیت های ترویجی محقق شود.

زند گفت: برای ترویج کشاورزی در سال آتی، کانون یادگیری کشاورزی با حضور ۵۰ هزار نفر از نخبگان کشاورزی کشور تشکیل می شود و این نخبگان به هدایت و آموزش کشاورزان خواهند پرداخت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: یافته های تحقیقاتی کشاورزی نیز با برنامه های صورت گرفته، به صورت بهتر در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.