پرورش و اصلاح نژاد ملکه؛ طرحی که صنعت زنبورداری کشور را متحول کرد

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

کشاورز جوان – مسوولان مرتبط با پروژه ملی پرورش و اصلاح نژاد ملکه زنبورعسل جنوب کشور در بخش ارم بوشهر براین باورند اجرای موفقیت آمیز این طرح باعث تحول در صنعت زنبورداری کشور شده است.

به گزارش مجله اینترنتی کشاورز جوان، یکی از پروژه های مهم و ملی دردست اجرا دراستان بوشهر، طرح ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد ملکه زنبورعسل در منطقه خیرک و شکرک ارم شهرستان دشتستان است که در یک دوره چند ماهه بیش از ۱۰ هزار ملکه زنبورعسل بارور و تولید می کند.

معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی کشور و مجری طرح زنبورداری و اصلاح نژاد تولید ملکه درایران گفت: در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد ملکه زنبورعسل استان بوشهر با جمع آوری کلنی های زنبورعسل و رکوردگیری، براساس یک برنامه تدوینی نسبت به اصلاح این جمعیت اقدام می شود.

غلامحسین طهماسبی افزود: از اهداف عمده این طرح ، تولید و تامین ملکه زنبورعسل درکشور، تامین ملکه های اصلاح شده مراکز تولید ملکه بخش خصوصی برای تکثیر و تامین ملکه مورد نیاز زنبورداران، آموزش روش های جدید و نوین زنبورداری پیشرفته و پرورش ملکه به صورت تجاری و انبوه است.

وی اضافه کرد: در این ایستگاه از روش های جدید ، به روز و معمول تولید ملکه تجاری در دنیا استفاده می شود.

طهماسبی بیان کرد: تولید ملکه های اصلاح شده زنبور عسل و توزیع آن در میان زنبورداران نقشی مهم در تولید اصلاح نژاد و حفظ ذخایر ژنتیکی زنبور عسل دارد.

وی اظهار کرد: افزایش تولید و کیفیت عسل، مقاومت به بیماری ، زمستان گذرانی ، بچه دهی و افزایش جمع آوری گرده از صفات اصلی این نوع نژاد زنبورهای اصلاح شده است.

طهماسبی، اجرای برنامه های اصلاح نژادی را راهکاری مناسب برای افزایش تولید فرآورده های زنبور عسل و مقاومت زنبورها در مقابل آفات و بیماری ها بیان کرد.

مجری طرح اصلاح نژاد ملکه زنبورعسل ایران گفت: این طرح با همکاری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش متوسط تولید عسل و بهبود صفات رفتاری زنبورعسل در کشور در دست اجراست.

طهماسبی اضافه کرد:طرح اصلاح نژاد زنبور عسل ایران بیش از ۱۵ سال است که از سوی موسسه تحقیقاتی امور دام کشور و معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی دردست اجراست.

وی بیان داشت:زنبور عسل نژاد ایرانی یکی از ذخایر ژنتیکی در کشور است که روی آن کار اصلاح نژادی انجام می دهیم .

طهماسبی افزود:ازمهمترین ویژگی های نژادی بهبود یافته تولید عسل، رفتار دفاعی در مقابل کنه باروا، رفتار دفاعی در زنبور عسل و رفتار بچه دهی است که در این طرح تلاش می شود که در زنبور عسل انجام شود.

وی ادامه داد: اکنون ما در نسل ۱۳ این طرح هستیم و در پایان هر سال بهترین ملکه ها برای تولید نسل در سطح کشور انتخاب ومورد ارزیابی قرار می گیرند و این روند هر ساله ارتقا می یابد.

طهماسبی بیان کرد: ملکه هایی که در این طرح تولید می شود بخشی از آن در اختیار زنبورداران برای استفاده و بخشی نیز در اختیار زنبورستان های بخش خصوصی قرار می گیرد.

معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور اظهارکرد:در سال های ۸۴ تا ۸۶ ارزیابی ها نشان داد ملکه هایی که مستقیم از طریق طرح اصلاح نژادی در اختیار زنبوردارها قرار گرفته است شرایط بسیار خوبی از نظر رفتار دفاعی و رفتار بچه دهی داشته اند و تولید عسل آنها هم برتر از کندوهای معمول در کشور بوده است.

وی گفت:همچنین سال های ۹۲ و ابتدای سال ۹۳ ملکه های تولیدی حاصل از این طرح در اختیار تولید کنندگان ملکه قرارگرفت و آنها نیز این ملکه ها را تکثیر کردند و در اختیار لایه سوم یعنی زنبورداران معمولی و بخش خصوصی قرار دادند.

طهماسبی افزود:ارزیابی مادرلایه سوم نیز نشان دهنده این است که در صفات زمستان گذرانی، بچه دهی و رفتار دفاعی ملکه های اصلاح شده شرایط مطلوبی دارند و درمورد صفات تولید عسل و مقاومت روی کنه باروا ادامه کاری که آغاز کرده ایم می تواند مکمل کارهای قبلی باشد و از این نظر هم وضعیت بهتری پیدا کنیم.

وی بیان کرد: برای تولید ملکه سعی می کنیم در استان های جنوب کشور ازجمله بوشهر و در مناطق خیرک و شکرک این استان که بسیار مناسب است، مستقر شویم.

مجری طرح زنبورداری و اصلاح نژاد تولید ملکه درایران افزود: در سال های اخیر در استان بوشهر این کار صورت گرفت و بخشی از ملکه هایی که تولید شد در اختیار زنبورداران این استان قرار گرفت تا وضعیت ملکه های تولیدی در زنبورستان های جنوب کشور ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شد.

وی اضافه کرد: این ملکه ها برای تولید عسل، موم وگرده مورد استفاده وافر مردم قرار می گیرد و از ارزش بالایی در جامعه برخوردارند.

طهماسبی گفت: زنبورداران علاوه بر تولید عسل تولیدات دیگری مثل گرده، ژل رویال، موم و بره موم نیز دارند که در سال های اخیر موردتوجه جدی مردم قرار گرفته است و زنبورداران با تولید این محصولات از درآمدی بالاتری برخوردار می شوند و زنبورستان ها از حالت تک محصولی خارج می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت:در هر دوره چند ماهه ۱۰ هزار ملکه اصلاح نژاد شده با کیفیت در مرکز و ایستگاه خیرک و شکرک در دشتستان این استان تولید می شود.

افشین قطبی افزود: بخشی از تولیدات ملکه این منطقه برای استفاده زنبورداران به دیگر نقاط استان بوشهر و کشور منتقل می شود و بخشی نیز برای اجرا و ادامه کارهای تحقیقاتی و پژوهشی نگهداری و مورد ارزیابی و آزمایش برای بالا بردن کیفیت در سال های آتی قرار می گیرد.

وی ، ارزش هر ملکه زنبور عسل اصلاح نژاد ایرانی دراین مرکز را ۵۰۰ هزار ریال عنوان کرد.

قطبی اظهارکرد: ایستگاه تحقیقاتی خیرک و شکرک با هدف اصلاح نژاد ملکه زنبور نژاد ایرانی و ترویح و تکثیر آنها میان زنبورداران است که هر سال این روند ادامه دارد و هر سال ارتقا می یابد.

وی گفت: یکی از اهداف مهم و قابل توجه اجرای طرح ملی اصلاح نژاد زنبور عسل و تولید ملکه دراین مرکز ، بالا بردن کیفیت زنبور عسل و تولید ملکه در کشور و مناطق جنوبی است.

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر گفت: تنها نقطه ای که اکنون در استان بوشهر مشغول به فعالیت برای تولید خط اصلی زنبور عسل و اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل است در منطقه خیرک و شکرک قرار دارد و این طرح از طرح های شاخص تحقیقاتی و ملی در جنوب کشور و استان بوشهر است.

فرهاد فخری اضافه کرد: با اجرای طرح اصلاح نژاد زنبورعسل و تولید ملکه، نژادهایی که تولید می شوند دارای شرایطی خوب برای تولید بیشتر و بهره وری بهتر درصنعت زنبورداری در کشور و استان بوشهر هستند.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر و موسسه تحقیقات دامی در استان بوشهر دردست اجراست.

فخری بیان کرد: از اهداف مهم اجرای این طرح ملی تولید خط اصلی ملکه برای زنبورداران استان و کشوراست.

رییس مرکز جهاد کشاورزی بخش ارم دشتستان بوشهر گفت: هم اینک منطقه خیرک و شکرک دشتستان به سبب برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب، وجود گرده ها و شهد گل ها، درختان کنار و رطوبت مناسب، بهترین منطقه برای تولید ملکه در جنوب کشور و استان بوشهر است.

اسماعیل غزنویان اضافه کرد: ترویج صنعت زنبور داری و اجرای طرح تحقیقاتی اصلاح نژاد زنبور در این منطقه تاثیر بسزایی در ترغیب کشاورزان و اشتغالزایی این بخش داشته است.

وی ادامه داد:ترویج و توسعه این صنعت در این بخش علاوه بر سودآوری بالا برای تولید کنندگان ، تحولی عظیم در صنعت زنبورداری استان بوشهر در سطح ملی و بین اللملی درپی دارد.

منبع: ایرنا

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.